Zelfstandig onderneemster en zwanger

Ben je zelfstandig onderneemster en zwanger? Dan heb je waarschijnlijk recht op een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen, de zogenaamde ZEZ-uitkering. Je kunt ook van deze regeling gebruik maken als je betaald meewerkt in het bedrijf van je partner (arbeidsbeloning of meewerkaftrek) of naast het werk in het eigen bedrijf in loondienst bent.
Je hebt recht op betaald verlof van 16 weken. Ben je in verwachting van een tweeling/meerling, dan heb je recht op 20 weken verlof. Vraag de uitkering wel op tijd aan, want deze kan maximaal met één jaar terugwerkende kracht betaald worden.

Hoe hoog is de ZEZ-uitkering?
De ZEZ-uitkering bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon, nu € 1.653 bruto per maand. 
Werk je als zelfstandige minimaal 1225 uur per jaar in de onderneming? Dan krijg je de maximale uitkering. Werk je als zelfstandige minder dan 1225 uur in de onderneming, of ben je meewerkend (dus geen zelfstandige)? Dan wordt je uitkering gebaseerd op je inkomen in het vorige jaar. Had je een inkomen boven het minimumloon, dan krijg je maximaal het minimumloon. Lag je inkomen onder het minimumloon, dan wordt je uitkering op je daadwerkelijke inkomen gebaseerd.

Van welk inkomen gaat het UWV uit?
Om de uitkering te berekenen voor zelfstandigen die minder dan 1225 uur werken, of voor meewerkende echtgenoten, gaat het UWV van het volgende inkomen uit:

Zelfstandige fiscale winst uit onderneming (na investeringsaftrek, vòòr ondernemersaftrek)
meewerkend met arbeidsbeloning brutobedrag van de arbeidsbeloning
meewerkend met meewerkaftrek op basis van uren van partners wordt deel van de winst naar rato toegerekend
directeur-grootaandeelhouder loon voor loonheffing

TIP: 
Als je meewerkende partner bent en recht op een zwangerschapsuitkering hebt, laat dan berekenen of het gunstig is om in het jaar voor de bevalling een arbeidsbeloning te ontvangen of meewerkaftrek, waardoor je een hogere uitkering kunt ontvangen.

Recht op ZEZ bij combinatie werken loondienst en onderneming
Als je in loondienst werkt en daarnaast in de onderneming, dan kun je recht hebben op zowel een zwangerschapsuitkering vanuit je baan als ook vanuit je bedrijf. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, maar hoofdregel is dat dit mogelijk is.

Wil je meer informatie over de ZEZ-regeling? Neem dan contact met mij op via onderstaand contactformulier.

Margreet van Drimmelen-de Wolde
Adviseur sociale verzekeringen voor ondernemers

CONTACTFORMULIER

    Eventueel met bestand:

    Deel dit artikel