Wordt wijzer van uw bodem

Wordt wijzer van uw bodem
Dit najaar starten we met Bodemwijzer. Bodemwijzer bestaat uit een 6-tal bijeenkomsten verdeeld over 2 jaar om meer inzicht te krijgen in de mineralen stromen op uw bedrijf. Het doel is de benutting van de mineralen (vooral stikstof en fosfaat) op de agrarische bedrijven (akkerbouw en melkvee) te verbeteren bij aanwending van (kunst)mest, bodembeheer en teelt van het gewas. Door een betere benutting nemen de verliezen en emissies naar bodem-, grond- en oppervlaktewater af en is er meer beschikbaar voor de plant. Dit resulteert in een hogere gewasopbrengst.

Nieuw is de koolstofkringloop (organische stof). Organische stof in de bodem bindt water, waardoor gronden minder droogtegevoelig worden en de behoefte om te beregenen afneemt. Organische stof bindt mineralen en verbetert de bodemstructuur waardoor gewassen beter groeien en mineralen vastleggen. Kortom; organische stof geeft bodemvruchtbaarheid en bodemleven.

• 6 bijeenkomsten verdeeld over 2 jaar
• In kleine groepen bij u in de regio
• Speciaal voor agrarische bedrijven in de provincie Noord Brabant
• Uw opbrengst verhogen door een betere mineralen benutting
• Opstellen organische stof balans van uw bedrijf
• Maken van Bodemwijzerplan voor uw bedrijf (met o.a. bodem conditiescore)
• Deelname aan de bijeenkomsten is gratis, invullen van uw Kringloopwijzer kost € 85,-

Bram den Hollander

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel