Winterprogramma

Aan landbouwverenigingen en afdelingsbesturen van landbouworganisaties

Net zoals vorig jaar kunnen wij als “Agro Adviseurs Zuidwest” weer een interessante inhoudelijke bijdrage leveren aan uw ‘winterprogramma’.
U kent ons inmiddels als specialisten met een uitgebreide kennis en ervaring op alle voorkomende vakgebieden in de agrarische sector in Zuidwest Nederland.
U kunt alles over ons vinden op onze website: www.agroadviseurszuidwest.nl
Gezien de altijd weer actuele ontwikkelingen op deze vak gebieden die van belang kunnen zijn voor u en uw leden, willen wij graag weer uw gast zijn op een bijeenkomst voor uw leden indien u daarvoor belangstelling heeft.

Actuele onderwerpen waar wij u en uw leden voor het najaar 2015 of het voorjaar 2016 kunnen bijpraten, zijn bijvoorbeeld:

• gemeenschappelijk landbouwbeleid;

• mestbeleid voor akkerbouw of rundveehouderij;
• wat mag grond kosten bij aankoop op akkerbouwbedrijf of rundveebedrijf;
• samenwerking tussen bedrijven: waar krijg je mee te maken?
• bedrijfsoverdracht- en overname: wat komt er allemaal bij kijken?;
• cijfermatige trends in de akkerbouw en rundveehouderij;
• kostprijsberekening akkerbouw;
• bestemmingsplannen, vergunningen en procedures;
• windenergie;
• ontwikkelingen rondom pacht;
• vrijwillige kavelruil;

U ziet, een scala aan interessante onderwerpen.
Aarzel niet om ons te benaderen voor een presentatie op een van uw bijeenkomsten, wij zijn u graag van dienst

.

Indien u belangstelling heeft of nog verdere informatie wenst, wilt u dan contact opnemen met:
Peter Mangnus, financieel specialist bedrijfsoverdracht- en overname,

telefoon 06 – 23478886,

e-mail: mangnusfinancieeladvies@gmail.com

Deel dit artikel