Windturbinepark Roosendaalsche vliet slaat 1ste heipaal

Op dinsdag 12 mei jl. is door de oudste aandeelhouder van WP Roosendaalsche Vliet BV, de heer Cees Mulders, onder toeziend oog van wethouder Toine Theunis en voorzitter Jan Denissen de 1ste heipaal geslagen. Hiermede gingen de bouwwerkzaamheden officieel van start. Aan deze bouw ging een voorbereidingsperiode van ca. 12 jaar vooraf.

Naamloos
De heer Cees Mulders slaat de 1ste paal onder toeziend oog van wethouder Theunis en voorzitter Denissen.

WP Roosendaalsche Vliet BV is een samenwerkingsverband van 20 agrarische ondernemers binnen de gemeente Roosendaal. De ZLTO-afdeling Roosendaal is de 21ste aandeelhouder in de B.V. De doelstelling was om een windturbinepark binnen de gemeente Roosendaal te realiseren. Na een lange voorbereiding wordt deze doelstelling gerealiseerd. Het windturbinepark bestaat uit 3 windturbines van het type Vestas V90 met een ashoogte van 105m en rotordiameter van 90m. De verwachte energieproductie ligt rond de 18.000.000 kWh per jaar. Het park is gelegen ten westen van het industrieterrein Borchwerf ll.

De voorbereidingsperiode was lang en heeft van de aandeelhouders veel doorzettingsvermogen gevraagd. Het traject kende vele grote en kleine hobbels. De belangrijkste problemen, welke zich gedurende de voorbereiding hebben voorgedaan zijn de eis van de provincie Noord Brabant voor de opstelling van een natuurcompensatieplan, de mogelijke aanleg een de 380KV hoogspanningsleiding en de door het ministerie van Defensie bedachte radarverstoring van het vliegveld Woensdrecht. De Roosendaalse Vliet is aangewezen als EHS. Het natuurcompensatieplan diende te worden opgesteld omdat de provincie Noord Brabant van mening is dat broedvogels geluidsoverlast hebben als ze zich in een EHS gebied bevinden. Het tracé van de beoogde hoogspanningsleiding kwam na een wijziging midden tussen 2 windturbines te lopen. Om veiligheidsreden was het noodzakelijk om de parkinrichting aan te passen. Gevolg: de procedure van de wijziging van het bestemmingsplan moet worden overgedaan. Het ministerie van Defensie weigerde medewerking te verlenen, vanwege de radarverstoring van het vliegveld Woensdrecht, aan een optimale turbinekeuze. Windturbines met een lagere ashoogte, een grotere rotordiameter maar een gelijke tiphoogte als de turbines die nu worden gebouwd leveren een energieproductie op van ca. 26.000.000 kWh, of te wel ruim 44% meer.

Ondanks de grote en kleine hobbels zijn de aandeelhouders altijd in hun project blijven geloven en hebben steeds doorgezet met uiteindelijk een positief resultaat. Als alles volgens planning verloopt zijn de fundering klaar voor de zomervakantie. Na de zomervakantie wordt het park aangesloten op het openbare net. De plaatsing van de turbines is voorzien begin november 2015. Rond de jaarwisseling wordt het park dan in productie genomen.

De meeste aandeelhouders voor de heikraan.
De meeste aandeelhouders voor de heikraan.

Enkele belangrijke partijen die bij het project betrokken zijn:
– Leverancier windturbines       : Vestas
– Aannemer civiele werken       : H4A
– Aansluiting op openbare net : Enexis
– Afnemer energie                   : De Vrije Energie Producent (DVEP)
– Financiering                           : Rabobank Roosendaal Woensdrecht.

Meer weten over windenergieprojecten, neem dan contact op met ondergetekende.

Jan Withagen
Projectmanager windenergie.
tel: 0032477905480 of jan@withagenpena.com.

Deel dit artikel