Wind en zon, samen door dezelfde kabel

In de afgelopen maanden zijn er vele agrarische ondernemers benaderd met de vraag of zij hun gronden beschikbaar willen stellen voor de plaatsing van een grootschalig zonnepark. Belangrijk aspect bij de realisatie van een dergelijk park is de investering in de netinpassing. Zeker gezien het advies van ECN aan de minister van Economische Zaken over de SDE+ voor ZON PV dit najaar 2018 en het voorjaar van 2019.
Een mogelijkheid om te besparen in de investering in de netinpassing is de combinatie van een windturbinepark en een zonnepark.

Energieopbrengsten
Dit artikel is gebaseerd op een voorbeeld waarbij er een windturbinepark met een opgesteld vermogen van ca. 10 MW wordt gecombineerd met een grootschalig zonnepark van ca 10 ha. In de berekeningen is uitgegaan van gangbare energieopbrengsten bij een “gemiddelde” situatie. In de praktijk kan hierbij een grote schommeling voorkomen, bv gebaseerd op de grootte van de turbines. In dit artikel zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd.
Uitgangspunten.
– Energieopbrengsten windenergie per MW in kWh            : 3.000.000
– Plaatsing zonnepanelen                                                     : op zuiden
– Aantal panelen per ha                                                        : 3400
– Aantal Wp./paneel                                                              : 290
– Productie zonnepanelen                                                    : jaar 1.

In tabel 1. is een overzicht opgenomen van de gemiddelde procentuele verdeling van de productie per maand van zowel wind als zon. Op basis van de aangegeven uitgangspunten is deze omgerekend naar een gemiddelde productie per maand voor wind, zon pv en wind en zon pv samen.  In grafiek 1. zijn de productiegegevens ook grafisch weergegeven.

Tabel 1. Overzicht van de productie per maand voor Wind, Zon PV en Wind + ZON PV in kWh op basis van de aangegeven uitgangspunten.

Grafiek 1. Overzicht van de productie per maand voor Wind, Zon PV en Wind + ZON PV in kWh op basis van de aangegeven uitgangspunten.

Naar aanleiding van de tabel (en de grafiek) kunnen een aantal opmerkingen worden gemaakt.

  1. In de maand januari is er de hoogste energieproductie, welke vrijwel volledig voor rekening van windenergie komt. De combinatie van wind met de hoogste energieopbrengst aan zon pv komt niet boven de energieopbrengst van januari uit.
  2. In alle maanden is de productie van wind hoger dan van zon.
  3. Bij een vergelijkbaar opgesteld vermogen aan wind en zon is de energieproductie op jaarbasis van wind ongeveer 3 keer zo groot als van zon.
  4. De gezamenlijke productie neemt in de periode van januari t/m augustus hoofdzakelijk af, in de periode daarna stijgt deze.

Uit de overzichten blijkt dat de capaciteit van een netinpassing van een windturbinepark mogelijkheden biedt om ook een grootschalig zonnepark op deze capaciteit aan te sluiten. In de overzichten is uitgegaan van maandproducties, hierdoor worden pieken en dalen in de productie “weggemiddeld”.  Er kunnen zich momenten (binnen de dag) voordoen dat er een te hoge productie voorkomt. In deze situatie dient er een (gedeeltelijke) afschakeling plaats te vinden van het windpark of het zonnepark. De verhouding tussen het opgesteld vermogen van een windpark en een grootschalig zonnepark bepaalt hoe vaak dit aan de orde is.
De toename van grootschalige zonneparken kunnen mede leiden tot problemen met de beschikbare netcapaciteit in bepaalde regio’s. De combinatie van een windturbinepark en een grootschalig zonnepark kunnen een bijdrage leveren aan de beperking van dit probleem. Bij een gezamenlijk gebruik van een kabel door 2 verschillende parken is het wel noodzakelijk dat er goede afspraken worden gemaakt en dat het ook technisch mogelijk is.

Jan Withagen
Specialist duurzame energie
jan@withagenpena.com
tel : 0032-477905480

<

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel dit artikel