Wijzigingen bij inzaaien vanggewassen tijdig melden

Telers die op een andere datum, dan vooraf opgegeven, een vanggewas inzaaien, moeten dit tijdig melden bij RVO.

Het gaat om telers die het ecologisch aandachtsgebied met de teelt van vanggewassen na de hoofdteelt (bv tarwe, uien of pootaardappelen) hebben ingevuld. Veranderingen in die vanggewassen kunt u tot en met 15 oktober doorgeven in de Gecombineerde opgave op de website van RVO.nl.

Wanneer u op een andere datum gaat inzaaien of oogsten, dan moet de wijziging van de ingangsdatum van de achtwekenperiode aan RVO.nl worden gemeld. De termijn van 8 weken gaat in op de datum van melding. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Wanneer er eerder wordt ingezaaid of geoogst, dan moet dit uiterlijk op die nieuwe datum zijn gemeld.

Veranderingen:

Welke veranderingen moet u aan RVO.nl doorgeven?
• Veranderingen in vanggewassen (gewas en/of categorie);
• Aangepaste inzaaidatum van volgteelten;
• Veranderingen in de oogstdatum van een hoofdgewas;
• Wisselingen in de percelen die voor vanggewassen worden gebruikt.

Stappenplan

U kunt de gegevens van de vanggewassen makkelijk aanpassen:
1. Ga naar de pagina Gecombineerde opgave op mijn.rvo.nl;
2. Klik onder Direct regelen op de knop Invullen;
3. Klik onder het kopje Aanpassen volgteelten Ecologisch aandachtsgebied op de knop Regelingen-Grondgebonden;
4. Selecteer de percelen en pas de gegevens aan;
5. Klik op Opslaan of Opslaan en volgend perceel;
6. Ga naar Ondertekening en verstuur de aangepaste opgave met een TAN-code. Als u eHerkenning bent ingelogd, kunt u ook met eHerkenning ondertekenen.

Bram den Hollander
bram@idv-advies.nl
06-22 81 61 15.

Deel dit artikel