Wát wil de buurman bouwen?

Stelt u zich eens voor. Afhankelijk van hoe u zich informeert over wat er in uw omgeving gebeurt doet één van de twee volgende situaties zich voor:
Bij de koffie bladert u de lokale krant door en ziet u bij de Openbare bekendmakingen van de gemeente:

of

Op uw telefoon krijgt u een mail binnen van Overheid.nl; Berichten over uw buurt:
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
En vervolgens staat het adres van uw buren genoemd, en; het bouwen van een loods
‘Oh, wat vreemd, vorige week sprak ik de buurman nog en hij heeft er niets over gezegd’. U praat er over met uw echtgeno(o)t(e). U denkt er nog eens over. En het zit u niet lekker. ‘Wat zou de buurman toch van plan zijn? Hoe dicht bij komt hij met de loods die hij wil bouwen? Wat betekent dat voor ons bedrijf/woongenot? Waarom heeft hij er niets over gezegd?’ En afhankelijk van hoe de relatie is misschien ook wel; ‘hij wil zeker stiekem zijn vergunning regelen en hoopt dat ik de bekendmaking mis’.
Een potentiele basis voor een conflict.

Wat doet u? Gaat u vragen wat de plannen zijn? Wacht u tot het plan ter inzage komt en gaat u de plannen inzien bij de gemeente? En gaat u daar misschien een reactie op indienen?
Maar hoe doet u het zelf? Informeert u vroegtijdig de buren als u (bouw)plannen heeft? En dan niet alleen de buren bij wie u op verjaardag komt en waarvan u op voorhand inschat dat zij uw plannen ondersteunen maar ook de wat kritischer buren?
Zorg ervoor dat de buren uw plannen niet in de krant hoeven te lezen! Maar overleg vroegtijdig met hen. Om de lieve vrede te bewaren, is het slim om eventuele bezwaren of wensen van uw buren in een vroegtijdig stadium bij uw bouwplan te betrekken. Een overleg met omwonenden over uw, nog niet helemaal uitgekristalliseerde, plannen kan veel conflicten en procedures voorkomen!
Steeds vaker vraagt de gemeente/provincie al dan niet op basis van het bestemmingsplan/de verordening om een zogenaamde Omgevingsdialoog.
In de Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking treedt, is vastgelegd dát participatie dient plaats te vinden. Derden moeten in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming. Volgens de wetgever zorgt dit voor betere besluiten, meer draagvlak en snellere procedures.

Elly Brouwer, 
Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied, 
06 1700 52 41, 
Elly@brouweragrarischadvies.nl

Deel dit artikel