Waar zijn de inlogcodes?

Ik verkondig weinig nieuws wanneer ik het heb over de veelheid van taken en verantwoordelijkheden van ondernemers. Zowel op praktisch gebied als wet- en regelgeving. Daarmee zijn we ook in een bepaalde mate kwetsbaar, bijvoorbeeld bij ziekte of bij overlijden van de ondernemer. In alle gevallen zullen bepaalde werkzaamheden op het bedrijf altijd door moeten gaan. Praktische werkzaamheden zijn over het algemeen wat gemakkelijker te ondervangen; administratie is vaker privacygevoelig. Heeft u ergens een lijstje liggen met actuele inlogcodes, die een vervanger van u kan inzien als dat nodig zou zijn? Welk systeem of beleid heeft u met betrekking tot het doen van betalingen? En als er bijvoorbeeld een certificering of een gecombineerde opgave op het programma staat, kan een ander dan ook bij uw gegevens om alles op tijd en juist in te dienen?

Ga voor uw eigen situatie eens na waar één en ander ligt, hoe dat toegankelijk is en bespreek dat met uw partner, kinderen/opvolgers of wie u daarvoor zou kiezen.

Liesbeth Versluijs
Liesbeth Versluijs Advies & Coaching
kavelruil coördinator Zeeland
M: 06 1098 1591
E: liesbethversluijs@gmail.com

Deel dit artikel