VUT regeling voor ondernemers

Bent u al jaren ondernemer en ouder dan 55 jaar? Hebt u de laatste paar jaren te maken gehad met lage winsten? Door de coronacrisis, misschien door ziekte of arbeidsongeschiktheid, of andere redenen. En verwacht u ook naar de toekomst toe dat uw winst niet meer echt toeneemt? Denkt u dat nu al moet interen op uw pensioenpot? Lees hier of u in aanmerking komt voor de VUT-regeling voor ondernemers en hiermee een inkomensaanvulling tot uw AOW-leeftijd.

Als ondernemer bent u gewend om zelf in uw inkomen te voorzien. Daar hebt u, min of meer bewust, voor gekozen. Naast voorzien in uw inkomen, moet u ook uw eigen pensioenvoorziening treffen. Hoe zuur is het dan als u door tegenvallende bedrijfsresulaten al ruim voor uw pensioenleeftijd hiervan moet gaan leven. Zit u in deze situatie en bent u 55 jaar of ouder? Er bestaat een regeling, de IOAZ, die mogelijkheden biedt voor een inkomen na bedrijfsbeeindiging. Deze uitkering wordt ook weleens de VUT-uitkering voor ondernemers genoemd en is bij veel ondernemers en adviseurs onbekend. Dat is jammer, want de regeling kan oudere (55 jaar en ouder) ondernemers in bepaalde situaties een inkomensaanvulling bieden tot de AOW-gerechtigde leeftijd waardoor zij niet voortijdig hun pensioenpot aan hoeven te spreken.

Wie komen er voor in aanmerking? Ondernemers ouder dan 55 jaar, die hun bedrijf beëindigen en aan de voorwaarden voldoen. De regeling, die door de gemeente wordt uitgevoerd, is bedoeld voor ondernemers die de afgelopen 3 jaren een laag inkomen verdienden (gemiddeld max € 26.455 per jaar) en dit naar de toekomst toe ook laag zal blijven. Ook wordt rekening gehouden met het vermogen van de ondernemer. Maar, in tegenstelling tot andere gemeentelijke regelingen, is er een aanzienlijke vermogensvrijstelling. Heeft een ondernemer meer vermogen dan de vrijstelling dan kan er alsnog recht op een IOAZ-uitkering bestaan, maar dan wordt er vanuit gegaan dat het vermogen een rendement oplevert wat in mindering wordt gebracht op de uitkering. Hebt u een vermogen van rond de € 900.000 dan bestaat geen recht meer op een uitkering.

Bent u  ondernemer, 55+ en hebt u  te maken met een laag inkomen en verwacht u ook naar de toekomst dat dit zo blijft? Neem eens vrijblijvend contact met mij op? Kent u ondernemers, hebt u ondernemers in uw klantenkring die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor deze regeling? Ook dan bespreek ik graag de mogelijkheden met u.

Margreet van Drimmelen.

Deel dit artikel