Vrijwillige kavelruil

Oude situatie

Nieuwe situatie

Wanneer een ruilverkaveling in een gebied al weer even geleden is, is er mogelijk in de tijd weer een verspreide ligging van agrarische percelen ontstaan. Structurering van uw verkaveling kan wellicht voor u een mogelijkheid zijn welke grote voordelen met zich mee kan brengen. Bijvoorbeeld: percelen meer aaneengesloten, grotere bewerkingseenheden, minder wegtransport, etc.
Kavelruil kan ook aan de orde zijn wanneer er bijvoorbeeld een fietspad over uw grond gepland staat, of wanneer er sprake is van de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze doelen kunnen dan wellicht ook gecombineerd worden met een vrijwillige kavelruil.
In sommige situaties kan er gebruik worden gemaakt van subsidiemogelijkheden van een vrijwillige kavelruil. Te denken valt bijvoorbeeld aan een bijdrage in kavelaanvaardingswerken en/of notariskosten. Dit is per provincie verschillend, maar zeker de moeite waard om eens te onderzoeken (voor Zeeuwse ondernemers: kijk eens op www.kavelruilbureauzeeland.nl).

Kavelruil is wellicht een kans in uw bedrijfssituatie. Ga desgewenst voor u zelf eens na hoe u percelen dichterbij kunt krijgen, welke andere partijen daarvoor benodigd zouden zijn, welke ‘offers’ u daarvoor zou moeten leveren en welk voordeel van een vrijwillige kavelruil daartegenover kan staan voor u en uw bedrijf.

Liesbeth Versluijs
Liesbeth Versluijs Advies & Coaching
kavelruil coördinator Zeeland
M: 06 1098 1591
E: liesbethversluijs@gmail.com

Deel dit artikel