Vrijwillig en voordelig verkavelen

Een vrijwillige kavelruil vindt alleen doorgang wanneer alle betrokken partijen akkoord gaan, wanneer iedereen het eigen voordeel in de ruil ziet. Want dat is wel waar het om draait: het eigen voordeel. Wat dit voor iemand is, bepalen de betrokken partijen zelf; ieder heeft zijn/haar eigen situatie en beoordeelt deze op zijn/haar eigen manier.

Kijk eens rond in uw gebied welke mogelijkheden er zijn om percelen te ruilen met bijvoorbeeld andere agrariërs. Dit hoeft niet alleen een directe ruiling te zijn tussen boer A en boer B, maar kan ook via een omweg: boer A levert een perceel aan boer B, boer B levert een perceel aan boer C, boer C kan misschien wel een perceel aan boer A en boer B leveren. Het is het puzzelen zeker waard!

Met de vrijwillige kavelruil in Zeeland, gefaciliteerd door het kavelruilbureau, zijn er veel mogelijkheden, mits voldaan wordt aan de voorwaarden. Een belangrijke hiervan is dat er tenminste drie inbrengers van grond moeten zijn. Wanneer de kavelruil goedgekeurd en daadwerkelijk gerealiseerd wordt, kost het de betrokken partij € 200 per toebedeelde hectare, in plaats van de kosten van de kavelruil coördinator, de notariskosten en kadasterkosten. Tevens is het mogelijk een subsidie te ontvangen voor de kosten van kavelaanvaardingswerken, maximaal € 500 per ha (40% van € 1.250 per ha).

Als u in principe open staat voor een ruiling, kan het goed zijn om dit eens te laten weten in uw agrarische omgeving. Wie weet welke mogelijkheden tot structuurverbetering dat kan geven in een gebied (soms meer dan u denkt!) die ook u ten voordele kunnen zijn!

Voor meer informatie: kijk eens op de site van het Kavelruilbureau Zeeland of bel met betreffende kavelruil coördinator.

Liesbeth Versluijs
Liesbeth Versluijs Advies & Coaching
kavelruil coördinator Zeeland
M: 06 1098 1591
E: liesbethversluijs@gmail.com

Deel dit artikel