Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2021

U kunt een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. In juli 2021 krijgt u dan al een deel van de uitbetaling.

U kunt een voorschot aanvragen van 8 juni 2021 tot en met 30 juni 2021.

Voorschotbedrag

Het voorschot is € 300 per hectare met een betalingsrecht. Heeft u meer betalingsrechten dan landbouwgrond? Dan kijkt RVO bij uw voorschot naar het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat u voor uitbetaling heeft opgegeven.
Voor nog toe te kennen betalingsrechten uit de Nationale reserve krijgt u geen voorschot.

Voorwaarden

Om het voorschot te krijgen, moet u:

  • de uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling hebben aangevraagd in de Gecombineerde opgave;
  • betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond hebben;
  • recht hebben op een voorschotbedrag van minimaal € 400;
  • in het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 20.000 aan de-minimissteun (hebben) ontvangen. Heeft uw bedrijf het maximale bedrag van € 20.000 al bereikt? Of gaat u met het voorschot over dit bedrag heen? Dan heeft u geen recht op het voorschot. 

Na uw aanvraag

U krijgt in juli 2021 een beslisbrief. Daarin leest u of u een voorschot krijgt. Ontvangt u een voorschot? Dan betaalt RVO in juli 2021. Bij het betalen van het voorschot heeft RVO nog geen controles gedaan. Vanaf december wordt het restant betaald

Bram den Hollander
bram@idv-advies.nl
06-22 81 61 15

 

 

Deel dit artikel