Voorschot aanvragen basis- en vergroeningspremie

Heeft u dit jaar GLB-subsidie aangevraagd, dan kunt u een voorschot aanvragen…...

Door de huidige Coronacrisis kunt u dit jaar een voorschot aanvragen van € 300 per betalingsrecht. Het aanvragen kan van 18 mei t/m 15 juni 2020. De uitbetaling start vanaf 1 juli en dus bijna een half jaar eerder dan normaal. Het rentevoordeel (4 %) wat hierdoor ontstaat valt onder de “de-minimissteun”.

WAT IS ‘DE-MIMIMISSTEUN’?

Wanneer u een voorschot krijgt uitbetaald dan heeft u een financieel voordeel. Dit voordeel is de berekende rente over het voorschot, tot het moment van uitbetalen. U hoeft deze rente niet terug te betalen. Dit rentevoordeel is in de vorm van de-minimissteun. De-minimissteun heeft 3 voorwaarden:
  • Uw onderneming mag over een periode van 3 belastingjaren maximaal € 20.000 steun krijgen. Deze periode gaat over de afgelopen 2 jaren en het lopende belastingjaar. • Uw onderneming komt met het rentevoordeel over het voorschot niet over de drempel van € 20.000 aan de-minimissteun. • U ondertekent een de-minimisverklaring.


VOORBEELD

U heeft 60 hectare landbouwgrond opgegeven en uitbetaling van 50 betalingsrechten aangevraagd.
Uw voorschot is 50 x €300 = €15.000.
De rente over het voorschot is 4% van €15.000 = €600.
U ontvangt het voorschot ongeveer een half jaar eerder dan de definitieve betaling.
Uw rentevoordeel is €600 x 6/12 = €300.
Dit bedrag telt u op bij de al gekregen ‘de-minimissteun’ in de belastingjaren 2018, 2019 en 2020.

Aanvragen

U of uw adviseur vraagt uw voorschot aan op mijn.rvo.nl. Dit kan van 18 mei tot en met 15 juni 2020.

  Bram den Hollander
bram@idv-advies.nl
06-22 81 61 15.

Deel dit artikel