Voorkom vervallen van betalingsrechten in 2020

Heeft u in 2019 een aantal betalingsrechten niet benut? Deze kunnen in 2020 vervallen indien u twee opeenvolgende jaren meer betalingsrechten heeft dan subsidiabele grond. De regels zijn gewijzigd!

Voorheen konden uw afzonderlijke betalingsrechten alleen vervallen indien u deze twee jaar achter elkaar niet benut had. U kon dat voorkomen door de betalingsrechten te rouleren bij uw aanvraag. Deze werkwijze is nu niet meer toe te passen.

Vanaf 2020 vervalt het aantal betalingsrechten die u twee opeenvolgende jaren niet heeft benut. Anders dan voorheen, wordt er dus niet meer gekeken naar het specifieke recht, maar naar het aantal rechten. Hierbij wordt ook gekeken naar het jaar 2019. Het aantal rechten dat in beide jaren niet is benut, komt te vervallen. RVO gaat bij de beoordeling uit van het goedgekeurde aantal hectares subsidiabele grond. Eerst vervallen betalingsrechten in eigendom, die niet zijn verhuurd. Daarna vervallen gehuurde betalingsrechten, waarbij betalingsrechten die het kortst zijn gehuurd het eerst komen te vervallen.

Voorbeeld: Stel een bedrijf heeft in 2019 50 betalingsrechten en 48 ha subsidiabele grond in gebruik. In 2020 heeft het bedrijf ook 50 betalingsrechten en 49 ha subsidiabele grond. In deze situatie is twee jaar minimaal één betalingsrecht niet benut en komt daardoor te vervallen.

Wanneer u een aantal betalingsrechten niet heeft benut in 2019, is het raadzaam om ervoor te zorgen dat ze niet vervallen. Benut ze in 2020 of verkoop of verhuur ze uiterlijk 15 mei 2020.

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

06-22 81 61 15

Deel dit artikel