Vinger aan de pols

Uw bouwplan voor het nieuwe jaar zal een heel eind rond zijn. Het zal niet veel afwijken van wat u de laatste jaren gewend was. In de studiegroepen die begeleid worden zien we tenminste weinig veranderingen in de bouwplannen. Met een derde graan, een kwart aardappelen een iets stijgend areaal bieten naar 12% en een dalend areaal uien naar zo’n 10% is het areaal voor een groot gedeelte gevuld.

De kosten die u hiervoor gaat maken liggen voor het grootste gedeelte vast. De opbrengstprijzen liggen daarentegen allerminst vast. In de studiegroepen zien we dat de jaarlijkse kosten sinds 2000 met gemiddeld met zo’n 3 à 4 % per jaar stijgen.

Voor het nieuwe  teeltjaar moet u rekening houden met een veel sterkere stijging van de kosten.

Voor 2022 ten opzichte van 2021 moet u bedrijfs-breed rekening houden met een stijging van ruim 10%.

Bij het maken van afspraken voor het nieuwe afzetseizoen moet dit het uitgangspunt zijn. Ik hoor u denken; “ik heb daar weinig invloed op”. Voor granen en suikerbieten klopt dit. Het telen van veel kilo’s per ha blijft daar het uitgangspunt. Voor bijvoorbeeld aardappelen geldt heel duidelijk: afgeleverd na 1 april, moet een eventueel contract met een dikke 2 beginnen.

Eerst rekenen dan tekenen!

Veel succes in het nieuwe jaar wat voor ons ligt.

Jan Moggré

Deel dit artikel