Vergroening in de melkveehouderij

vergroening melkveehouderijOm in aanmerking te komen voor de basispremie van de betalingsrechten moet u aan de vergroeningseisen voldoen. Voldoet u aan de eisen of heeft u een vrijstelling dan krijgt u de vergroeningspremie.

Melkveebedrijven die meer dan 75% grasland (derogatie) en minder dan 30 ha bouwland hebben, zijn vrijgesteld van deze eisen. Onder deze categorie zullen de meeste melkveebedrijven vallen. Ook biologische bedrijven zijn vrijgesteld.

vergroeningGrotere bedrijven die wel aan derogatie meedoen en meer dan 30 ha bouwland (mais) hebben, die moeten aan gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebied (EA) doen. Dit betekent een 3e gewas telen (minimaal 5 % van de oppervlakte bouwland) en 5% van de oppervlakte bouwland (ook van de oppervlakte tijdelijk grasland) als EA gebruiken. Veel melkveehouders kiezen voor de stikstofbindende gewassen zoals o.a. Rode Klaver of Luzerne. Let er wel op dat u geen mengsel zaait, het mag worden bemest en de oppervlakte telt mee voor 70 % (factor 0,7). Bij einde van de teelt op zandgrond een vanggewas telen. Uiteraard zijn er meerdere mogelijkheden om aan de EA te voldoen.

Bedrijven met minder dan 75 % grasland moeten opletten. Ze vallen niet onder de vrijstelling > 75 % grasland. De oppervlakte tijdelijk grasland wordt dan gezien als bouwland.

Bij minder dan 10 ha bouwland bent u vrijgesteld.

Tussen de 10 en 30 ha bouwland geldt de 2 gewasseneis

Tussen 15 en 30 ha bouwland geldt de 5% EA-eis

Boven de 30 ha geldt de 3 gewasseneis en de 5% EA-eis.

In sommige situaties is het eenvoudiger om een stuk land te verhuren zodat u net binnen bepaalde grenzen blijft. De nieuwe regelgeving is weer complex genoeg. De AgroAdviseurs ZuidWest kunnen u met raad en daad bijstaan. Voor de rundveehouderij neem dan contact op met Bram den Hollander, 06- 22 81 61 15.

Deel dit artikel