Verdien fosfaatruimte door slim management!

stal met koeienSinds 3 maart jl. is er meer duidelijkheid gekomen omtrent de fosfaatrechten. Met ingang van 2017 treedt het stelsel van fosfaatrechten in werking op basis van de dieraantallen per 2 juli 2015, en voor 2018 moeten we rekening houden met een generieke korting van 4 tot 8%. Ook als u niet gegroeid bent in aantal dieren, kunt u gekort worden. Hoe nu verder………?

Niemand zit erop te wachten minder dieren te gaan houden; de stalruimte willen we toch graag optimaal benutten. De knelgevallenregeling zal slechts beperkt zijn. Dus moeten we het zoeken in de fosfaat efficiëntie, minder fosfaat produceren per kg melk. Dit kan op verschillende manieren, namelijk door een hogere melkproductie per koe, een lager vervangingspercentage of een hoger BEX-voordeel. Met een hogere melkproductie per koe wordt de efficiëntie wel beter maar de fosfaatproductie per koe stijgt. De generieke korting en een eventuele stijging van de melkproductie of het aantal koeien, zullen we dus moeten proberen op te vangen met minder jongvee en een hoger BEX-voordeel. Geld voor aankoop van fosfaatrechten is er meestal niet en dit verhoogt ook de kostprijs.
Achteraf de BEX van voorgaand jaar uitrekenen is erg risicovol. Wat als de uitkomst tegenvalt? Maak daarom samen met onze specialist een (BEX) planning voor het komend jaar op basis van uw verwachte fosfaatrechten. Zo doet u hiermee ervaring op, zodat u met een gerust hart 2017 tegemoet kunt gaan.
Maak gebruik van ons kennismakingsaanbod van € 95,- (excl. BTW). We checken de grondgebondenheid, berekenen de fosfaatrechten en maken met u een planning.
Neem gerust contact op met onze specialist:

Bram den Hollander
bram@idv-advies.nl
06-22 81 61 15.

Deel dit artikel