Vanggewassen: Wilt u nog iets wijzigen?

vanggewasVanggewassen: Wilt u nog iets wijzigen?

In uw Gecombineerde Opgave heeft u aangegeven op welke percelen u een vanggewas gaat inzaaien. Mogelijk heeft u de plannen gewijzigd en wilt u een ander vanggewas inzaaien, of op andere percelen.
Heeft u meer hectares opgegeven voor vanggewassen Ecologisch Aandachtsgebied (EA) dan nodig en zaait u niet alles in, maar wel voldoende om aan uw EA-verplichting te voldoen? Dan is het niet verplicht om door te geven welke (delen van) percelen u wel heeft ingezaaid. U mag het wel doorgeven als u bijvoorbeeld toch de ingangsdatum van het vanggewas moet aanpassen in de Gecombineerde opgave.

Voorwaarden wijzigingen percelen EA
U kunt in uw Gecombineerde opgave tot en met 30 september ook aan RVO doorgeven op welke opgegeven percelen u een vanggewas voor EA heeft ingezaaid. Voor deze wijziging wordt geen boete opgelegd.
Hierbij voldoet u aan 3 voorwaarden:
• U mag alleen het gebruik van alle opgegeven percelen wijzigen, voor zover het gaat om vanggewassen voor EA.
• Door de wijziging van het gebruik mag u niet in een gunstigere positie komen dan voor de wijziging(bijvoorbeeld: had u voor de wijziging 4% EA opgegeven? Dan kunt u door de wijziging niet alsnog voldoen aan de 5% verplichting voor EA).
• U geeft een wijziging uiterlijk op de dag van inzaai van het vanggewas aan RVO door.
Geef ingangsdatum vanggewas op tijd door: 30 september is de uiterste ingangsdatum voor een vanggewas EA. U meldt de werkelijke inzaaidatum van een vanggewas uiterlijk op de dag van de inzaai bij RVO.nl. Bij een vanggewas als ondervrucht in het hoofdgewas geldt de oogstdatum van het hoofdgewas als ingangsdatum van het vanggewas. Geeft u de datum door na de inzaai of oogst van het hoofdgewas? Dan geldt de melddatum als startdatum van de 10-wekentermijn. Het is niet mogelijk om een datum in het verleden op te geven. Het is ook niet mogelijk om na 30 september nog de ingangsdatum te wijzigen.

Bij de teelt van mais op zandgrond bent u verplicht om een vanggewas te zaaien na de oogst, deze telt niet mee voor de EA-verplichting. U hoeft geen zaaidatum op te geven en het vanggewas moet tot 1 februari blijven staan..

Neem gerust contact op met onze specialist:

Bram den Hollander

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel