Uitstel uitrijden dierlijk mest op bouwland

mest-uitrijdenVoor het uitrijden van dierlijke mest gelden strenge voorwaarden. De periode waarin dit is toegestaan loopt van februari tot en met 31 augustus. Door het grillige weer van de afgelopen maanden verloopt dit jaar op akkerbouwbedrijven de oogst wat later dan gebruikelijk. Daardoor lukt het in veel gevallen niet om tijdig mest uit te rijden en een groenbemester of winterkoolzaad in te zaaien.

De periode waarin het uitrijden van drijfmest is toegestaan wordt daarom in 2016 met twee weken verlengd, tot en met 15 september. Voorwaarde is dan wel dat de groenbemester of het winterkoolzaad op deze akkers uiterlijk op 16 september worden ingezaaid. Bij inzaai van een grasgroenbemester voor 15 september geldt een extra gebruiksnorm van 30 kg stikstof op kleigrond, overige gronden 25 kg.

Bram den Hollander

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel