Uitrijdperiode dierlijke mest tijdelijk verlengd

Vanwege het late oogsten en de overvloedige regenval in de maand augustus heeft RVO de uitrijdperiode van dierlijke meststoffen tot en met 30 september 2015 verlengd. Voor het uitrijden van vaste mest, drijfmest en kunstmest op bouwland krijgt u een tijdelijke vrijstelling.

De langere uitrijdperiode is zowel voor vaste dierlijke meststoffen als stikstofkunstmest op bouwland.

Ook drijfmest mag u langer uitrijden, als u op de betreffende grond uiterlijk op 30 september 2015:

een aangewezen groenbemester inzaait; of
in het najaar bloembollen plant
Deze verlengde uitrijdperiode geldt niet voor bouwland waarop u snijmaïs heeft geteeld.

Met de tijdelijke vrijstelling is het toegestaan om de stikstofgebruiksnorm voor een groenbemester toe te passen als u die uiterlijk 30 september 2015 inzaait. U moet dan wel aan alle voorwaarden voldoen.

Bram den Hollander

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel