Uitkering UWV terugbetalen doordat je een eigen bedrijf hebt?

Laat de gevolgen van werken met een WIA of andere UWV-uitkering doorlichten!
Neem voor 1 juli contact op en u krijgt voor een vast laag bedrag een onafhankelijke beoordeling.

Een eigen onderneming hebben en daarnaast een uitkering vanuit de WIA is mogelijk. Het UWV stimuleert mensen met een WIA-uitkering om weer aan de slag te gaan. Dit kan in loondienst zijn, maar ook als zelfstandige. De inkomsten uit het eigen bedrijf kunnen wel invloed hebben op de WIA-uitkering. In dit artikel kunt u lezen hoe dit werkt.

Vanaf het moment dat u als WIA-gerechtigde inkomen uit eigen bedrijf gaat genieten wordt de uitkering als voorschot betaald. Dit betekent dat het UWV na afloop van het betreffende jaar het inkomen gaat beoordelen en nagaat of het voorschot juist was vastgesteld. De fiscale jaarwinst (let op dus niet de belastbare winst!) wordt door 12 gedeeld en verrekend met de maandelijkse uitkering, waarbij 70% van de inkomsten gekort worden op de uitkering. De te veel of te weinig betaalde uitkering wordt teruggevorderd c.q. nabetaald.

Daarnaast vindt nog een andere beoordeling plaats. Als een WIA-gerechtigde meer verdient dan 65% van het inkomen dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd dan wordt zijn uitkering beëindigd. Voor een werknemer is dat al na 1 jaar. Omdat bij zelfstandige arbeid het inkomen nogal kan schommelen, kijkt UWV naar de fiscale winst over de afgelopen 3 boek- of kalenderjaren. Verdiende u in 3 jaren gemiddeld meer dan 65% van het inkomen van voor arbeidsongeschiktheid, dan eindigt het recht op uitkering. De uitkering stopt dan 2 maanden na de beslissing die u hierover van UWV ontvangt.  

Aanbod

Voor veel ondernemers met een WIA-uitkering zijn de regels vaak onbekend of onduidelijk. Het UWV stimuleert om als ondernemer aan de slag te gaan, maar informeert alleen met algemene informatie.

Hebt u/jij een WIA-uitkering, of een andere uitkering van het UWV, neem contact met mij op en laat uw/jouw situatie doorlichten. Doe je dat voor 1 juli? Dan neem ik voor een vast bedrag van € 75,00 het dossier door en beoordeel wat de gevolgen van uw/jouw inkomen zijn voor de uitkering en geef je hier advies over.

Margreet van Drimmelen-de Wolde
Adviseur sociale verzekeringen

Deel dit artikel