TVL: tegemoetkoming vaste lasten

Aanvraag Q1 2021 mogelijk vanaf 15 februari 2021

Op maandag 15 februari jl. is het loket bij RVO opengegaan voor aanvragen van de TVL voor Q1 2021. Ook landbouwbedrijven kunnen vanaf het vierde kwartaal 2020  voor deze regeling in aanmerking komen. De regeling is in het kader van COVID-19 regelingen. De TVL helpt bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt.

Voorwaarden voor de subsidie
Een aanvraag indienen,  via RVO, gaat betrekkelijk eenvoudig. Voordat u een aanvraag indient is het verstandig om de voorwaarden goed door te nemen. Want aanvragen is één maar de definitieve vaststelling volgt na afloop van het kwartaal. Klik hier om de voorwaarden op RVO te bekijken.

Hoogte van de subsidie


De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de volgende formule:
subsidie = normale omzet  x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%*

* percentage van 50% geldt bij het minimumomzetverlies van 30%. Bij een omzetverlies van 100% kan het percentage oplopen tot 70%

Met de adviestool van RVO (klik op adviestool) kunt u bepalen hoe hoog uw subsidiebedrag kan zijn.

Toelichting op de formule:
Normale omzet
Om een indicatie van de omzetcijfers te krijgen kunt u uit uw BTW-aangifte het eerste kwartaal van 2019 (= normale omzet) nemen.
Omzetverlies in %
Hiervoor vergelijkt u, vanuit uw BTW-aangifte (die uiteraard nog niet compleet is) het eerste kwartaal van 2021 met dat van 2019 en berekent u het procentuele verlies aan omzet.
Aandeel vaste lasten
Aan de hand van uw SBI-code moet u het aandeel vaste lasten bepalen. Voor bijvoorbeeld SBI-code 01.13.4 =  Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen, is het aandeel vastgesteld op 20%. Op de adviestool van RVO vult u uw SBI-code in en de tool geeft het aandeel vaste lasten in % weer.

U kunt alleen voor subsidie in aanmerking komen als uw een omzetverlies van 30% of meer hebt berekend en uw vaste lasten meer dan € 1.500 per kwartaal bedragen voor uw hoofdactiviteit? Het bedrag aan vaste lasten staat nog op €3.000, maar gaat nog omlaag naar € 1.500. Hiervoor is toestemming van Europa nodig. Zijn uw vaste lasten lager dan €3.000, maar hoger dan € 1.500 per kwartaal, dan kunt u wel een aanvraag Q1 2021 indienen.

Blijkt na afloop dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor de regeling of dat uw omzetverlies of uw vaste lasten lager waren dan u hebt doorgegeven dan moet u het ontvangen bedrag terugbetalen. Dit is uiteraard heel zuur, daarom is een goede beoordeling van de voorwaarden en het omzetverlies vooraf belangrijk.

Voor vragen over de TVL- regeling kunt u contact opnemen met Margreet van Drimmelen (info@vandrimmelenadvies.nl).

Deel dit artikel