Transport van grond

Als rentmeester word je betrokken als bemiddelaar bij aan- of verkoop van landbouwgronden. De rentmeester begeleid het transport van verkoper naar koper via een akte bij de notaris. De fysieke toestand van de landbouwgrond wordt hierbij een steeds belangrijker onderwerp.

Foto waterschap Hollandse Delta

Door betere meetapparatuur wordt er steeds meer meetbaar en wordt steeds meer bekend over de hoeveelheid van verschillende stoffen in de grond. Stoffen die schadelijk zijn voor natuur, dier en mens worden gemeten in de producten die worden geconsumeerd, maar ook in de bodem en het grondwater.

Met name bij perceelsverbetering worden sloten gedempt, verlegd en laagten opgevuld. Ook de bagger uit sloten bevat veelal gevaarlijke stoffen, deze kunnen van grote afstanden middels stroming worden verplaatst. Depositie uit de chemie is ook een oorzaak.

Afgelopen tijd is er veel ophef over de stoffen samengevat tot PFAS. Dit zijn stoffen uit de chemie die biologisch niet afbreekbaar zijn. De stoffen komen voor in tapijten, kleding, waterafstotende coatings etc.
Bouwbedrijven en baggerbedrijven kunnen steeds moeilijker hun overblijvende grond kwijt. In veel gevallen is een stof aanwezig met een te hoog gehalte. Als landbouwer dient u alert te zijn wanneer u grond wordt aangeboden. De locale milieudiensten zijn opmerkzaam bij grondtransport, bekend is dat zij de grondtransporten op de weg volgen tot aan de bestemming. Kloppen de papieren niet, dan wordt u daar als ontvanger ook voor verantwoordelijk gesteld.

Advies is goede afspraken te maken met de leverancier en transporteur voordat er transport van grond plaats vindt. Ontvang alleen grond van superieure kwaliteit, zodat uw percelen vrij blijven van verdenking bij de milieudienst.

Cornelis Lokker

Deel dit artikel