Tips voor de gecombineerde opgave

Tips van GoVanaf 1 maart tot en met 15 mei kunt u weer de gecombineerde opgave digitaal invullen op mijnRVO.nl. Betalingsrechten overdragen kan tot en met 15 mei. Lees hier onze tips.

Wacht niet tot 15 mei met het indienen van de GO. Akkerbouwers kunnen al vanaf 1 maart de GO invullen. Vanaf 1 april staan de dieraantallen uit de I&R voor ingevuld. Controleer deze goed. Ook de kaarten voor SNL-a staan pas vanaf 1 april klaar. Je kunt het maar gehad hebben.

Als de GO tijdig is ingevuld, dan kunnen wijzigingen van percelen en nieuwe percelen worden doorgegeven door de GO opnieuw in te sturen. Dit kan t/m 31 mei zonder korting.

Check tijdig uw KvK-gegevens. Let hierbij op een juiste volgorde van de SBI-codes (hoofdactiviteit als eerste geregistreerd). Is landbouw voor u een nevenactiviteit? Ga dan na of een accountantsverklaring is vereist.

Als bij MijnPercelen de oppervlakte van een topografisch perceel niet volledig met gewaspercelen is ingetekend, dan wordt de “ruimte” die over is getoond (groene vlakken). De gebruiker kan deze ruimte bij het perceel opnemen als deze ook aan de voorwaarden voldoet.

Alleen landbouwgrond telt mee voor derogatie en gebruiksnormen. Op voorhand is niet altijd duidelijk of een perceel natuurterrein is. En zo ja, of hier betalingsrechten op kunnen worden benut. Kijk op de website van “Portaal Natuur en Landschap” wat de situatie is voor uw percelen.

Dit jaar telt een EA-akkerrand voor maximaal 20 meter mee. Vorig jaar werden bredere randen in het geheel afgewezen. Wel moet de gehele akkerrand aan de eisen voldoen. Een dergelijke bredere rand is vooral praktisch bij schuine en ongelijke percelen. De oppervlakte boven de 20 meter dient u zelf te corrigeren.

Bij fosfaatdifferentiatie zijn de PAL- en PW-waarden overgenomen uit de GO van 2016, mits het perceel gelijk is gebleven. Controleer deze goed en pas ze zo nodig aan als er nieuwe bodemmonsters zijn genomen.

Net als vorig jaar is het verstandig om voor zoveel mogelijk percelen de teelt van een EA-vanggewas op te geven. Op een later moment kan dan gekozen worden op welke percelen de EA-gewassen worden gezaaid. Het is niet mogelijk een EA-vanggewas te telen op een perceel dat niet als zodanig is opgegeven. U kunt t/m 30 september per perceel het onderdeel EA-vanggewas wijzigen.

Maak gebruik van onze specialisten om uw Gecombineerde Opgave in te vullen.

Neem gerust contact met hen op:
I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl
Jan Moggré (akkerbouw, 06-38 78 78 55).

Deel dit artikel