Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO

Ondernemers (dus niet alleen zzp-ers) die acute financiële problemen hebben gekregen door de maatregelen kunnen een beroep doen op de Tozo. De regeling komt er in het kort op neer dat ondernemers:
• A.  in de maanden maart, april en mei een uitkering kunnen krijgen die hun inkomen aanvult tot het sociaal minimum (gehuwden: € 1.503,31 netto, alleenstaanden: €1.052,32).
• B.  recht kunnen krijgen op bedrijfskapitaal van € 10.157 tegen een rente van 2% (looptijd 3 jaar, aflossing vanaf 1-1-2021).

Voor de inkomensaanvulling wordt alleen naar het inkomen van de ondernemer zelf gekeken. Het inkomen van de partner telt hierbij niet mee en ook speelt het vermogen geen rol. De uitkering is een gift en hoeft dus niet terugbetaald te worden. De lening wel. Gemeenten controleren achteraf de hoogte van het inkomen van de ondernemer.

 

Belangrijkste voorwaarden:


• ondernemer en bedrijf moeten in Nederland gevestigd zijn
• ondernemer moet voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (24 uur per week werkzaam zijn in het bedrijf)
• ondernemer moet vòòr 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief zijn geweest en ingeschreven zijn bij de KvK  (bij enkele gemeenten wordt ten onrechte 1-1-2020 genoemd)
• ook een directeur-grootaandeelhouder kan onder voorwaarden recht hebben

 

De regeling treedt met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 in werking en wordt uitgevoerd door de gemeenten of door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (zie DIT overzicht).

Deel dit artikel