Teveel gebruikte Fosfaat verrekenen

teveel fosfaat

Akkerbouwers die te veel dierlijke mest hebben gebruikt, mogen dat in het jaar daarna verrekenen, als het niet meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland betreft. U kunt dit compenseren op bouwland of grasland.

Voorwaarden:

  • Het teveel is dierlijke mest op bouwland.
  • U heeft niet meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland te veel gebruikt.
  • U verrekent het teveel meteen het jaar erop. U kunt dus nooit 2 jaar achter elkaar fosfaat verrekenen.
  • U meldt zich uiterlijk 31 december aan in het jaar waarin u te veel fosfaat heeft gebruikt.

 

Hoe en wanneer aanmelden?

U kunt zich aanmelden van 1 september tot en met 31 december op mijn.rvo.nl.

Na het versturen krijgt u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze dient u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier. De ontvangstbevestiging is uw aanmeldbewijs en laat u zien bij een controle

Bram den Hollander
bram@idv-advies.nl
06-22 81 61 15.

Deel dit artikel