Teeltpacht versus geliberaliseerde pacht:

Bij kortlopende verhuur van landbouwgrond er maar een mogelijkheid om dit op een veilige manier te doen: de afspraken tussen de eigenaar en de gebruiker vast te leggen middels een kortlopende pacht. Hierin zijn twee mogelijkheden:
• Teeltpacht
• Geliberaliseerde pacht
Beide overeenkomsten hebben veel gelijkenis: het is mogelijk om voor een of twee jaar het gebruik over te doen, er is geen pachtprijstoetsing.

Echter er zijn ook verschillen: Teeltpacht is niet voor ieder gewas geschikt, het dient een gewas te zijn dat teeltwisseling nodig heeft. De teelt van maïs of blijvend grasland is middels deze constructie niet mogelijk. Het voordeel van deze pacht is wel dat aangetoond wordt dat omwille van een ruime teeltwisseling wordt verpacht (bij vragen van fiscale aard).

Let op: Bij beide vormen van kortlopende pacht dient de overeenkomst binnen twee maanden na ingangsdatum aangeboden te zijn aan de Grondkamer. Bij latere indiening kan dit vervelende consequenties geven.

Rentmeesterskantoor Lokker
Cornelis Lokker

Deel dit artikel