Tariefswijzigingen Kadaster 2022

In tijden van inflatie is er ook goed nieuws: Het Kadaster voert voor vele diensten een tariefverlaging door per 1 januari 2022. Zie onderstaand bericht van het Kadaster:

Vanaf 1 januari 2022 voert het Kadaster een algemene tariefverlaging door van 5%. Dit geldt niet voor de BAG-tarieven, KLIC-tarieven en de kwartiertarieven voor archief-, advies- en maatwerk. Ook passen we de tariefstructuur aan om tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten.

Voldoende ruimte voor een tariefverlaging

Het Kadaster bepaalt jaarlijks op basis van het Meerjarenbeleidsplan en de –begroting of het nodig is om tarieven te wijzigen. Inhoudelijke redenen, zoals nieuwe vormen van dienstverlening, tellen ook mee. Hierbij sturen we op doelmatigheid en streven naar een overzichtelijke product- en tariefstructuur.

Het aantal transacties in de vastgoedsector is mede bepalend  voor onze tarieven. Hier zien we een daling van het aantal transacties, omdat het woningaanbod krimpt en de nieuwbouw achterblijft. Voor nu geven deze ontwikkelingen toch nog voldoende ruimte voor een algemene tariefverlaging van 5%.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tarieven voor 2022 goedgekeurd.

Belangrijkste aanpassingen:

  • Een algemene tariefverlaging van 5% voor alle tarieven, met uitzondering van:
    • de tarieven voor de BAG-producten. Deze horen niet bij de tariefgefinancierde productgroepen
    • het tarief voor kabel- en leidinginformatie (KLIC-meldingen). Dit tarief is vanaf 1 juli 2021 verlaagd, waarbij is afgesproken dit tot 2023 niet te wijzigen
    • de kwartiertarieven die gelden voor archief-, advies- en maatwerk. Deze tarieven zijn gebaseerd op elk kwartier dat een medewerker besteedt aan dit werk. Deze tarieven volgen de standaard loonontwikkeling en gaan met € 0,50 omhoog.
  • Het tarief voor een grensreconstructie gaat van € 485,- naar € 460,- per grens. Het tarief voor een hoekpunt gaat van € 240,- naar € 230,-.

Bron: Kadaster

De informatie die de makelaar en taxateur opvraagt bij de werkzaamheden zijn veelal digitale documenten. Deze producten zijn per stuk iets gedaald. Als opdrachtgever waaraan de kosten doorgaans worden doorberekend is dat voordeel

Cornelis Lokker

Deel dit artikel