Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Verhoging budget 2018.
De huidige regeling “subsidieregeling verwijderen asbestdaken” kent een totaal subsidiebudget van 75 miljoen euro. De regeling geldt voor meerdere jaren en loopt nog tot 31 december 2019. Per jaar wordt er van deze € 75 miljoen een budget ter beschikking gesteld. Voor 2018 was het budget € 17.500.000,-. Vanwege het groot aantal aanvragen is dit verhoogd met € 5.500.000,- tot totaal € 23.000.00,- voor 2018.

Beschikbare budget 2019.
Er is tot en met 2018 reeds € 64,2 miljoen aan budget beschikbaar gesteld. Er rest dus voor 2019 nog slechts een budget van € 10,8 miljoen. Van alle jaren dat de regeling open staat, is dit nog een beperkt bedrag. Naar verwachting zal het budget 2018 in augustus 2018 volledig zijn benut. Aanvragen in 2018 na deze periode worden doorgeschoven naar 2019. Deze aanvragen komen als 1ste in aanmerking. De kans is dan ook reëel dat het beschikbare bedrag in 2019 wordt overschreden.

Regeling 2020 en verder.
Het is op dit moment niet bekend of de regeling in 2020 wordt verlengd en zo ja, welke budget ter beschikking wordt gesteld.

Regeling.
De subsidie is € 4,50 per m² met een maximum van € 25.000,- per adres. Voor een uitvoerige beschrijving van de voorwaarden en de wijze van indienen van een aanvraag wordt verwezen naar de website van de RvO.

Conclusie.
Heeft u nog een asbest dak dat u nog moet verwijderen en vervangen en u wenst nog subsidie te ontvangen: ZORG DAT U ER OP TIJD BIJ BENT.

Jan Withagen
Specialist duurzame energie
jan@withagenpena.com
tel : 0032-477905480

<

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel dit artikel