Steunmaatregelen overheid aan ondernemers vanwege coronavirus

Is uw bedrijf getroffen door de gevolgen van het corona-virus? De overheid heeft verschillende regelingen getroffen om bedrijven tegemoet te komen. In een eerdere nieuwsbrief kon u hierover al meer lezen. Onderstaand een update van de regelingen TVL, Tozo en NOW.

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. TVL 1 is inmiddels afgelopen en kan niet meer aangevraagd worden. De verlengde TVL regeling loopt van 1 oktober 2020 tot en met eind juni 2021. De verlengde TVL-regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

Wat houdt de regeling in?

Ondernemers die meer dan 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het minimale subsidiebedrag is 750 euro, en kan oplopen tot 90.000 euro belastingvrij over 3 maanden.

Voor wie is deze regeling?

In het 4e kwartaal van 2020 kunnen alle mkb bedrijven met 30% omzetverlies de verlengde TVL-subsidie aanvragen. Er is geen beperking van SBI-codes, krediet- en financiële instellingen en holdings zijn uitgezonderd. Er zijn voorwaarden voor het ontvangen van TVL van toepassing. Het bedrijf moet bijvoorbeeld vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister en een fysiek vestigingsadres hebben.

U vindt de SBI-code waarvoor u TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO.nl. Wijzigen van uw SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op uw aanvraag TVL.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van de verlengde TVL Q4 2020-regeling kan vanaf 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voortzetting Tozo 3, invoering Tozo 4 per 1 april 2021

Om ondernemers die hard getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus te ondersteunen is sinds voorjaar 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen.
Inmiddels zitten we al in de Tozo 3 regeling, die geldt voor de periode van 1 oktober tot 1 april 2021. De Tozo 4 geldt voor de periode 1 april 2021 tot 1 juli 2021. De Tozo 4 kan vanaf 1 april 2021 worden aangevraagd.

In het oorspronkelijke plan zou per 1 oktober 2020 een beperkte vermogenstoets (“toets op beschikbare geldmiddelen”) worden ingevoerd. Met de invoering van nieuwe strengere coronamaatregelen is besloten de invoering uit te stellen tot 1 april 2021. Vanaf 1 april 2021 (Tozo)

4) geldt wel een vermogenstoets. Begin 2021 volgt hierover meer informatie.

Tozo 3: verdere verlenging noodmaatregelen voor zelfstandig ondernemers

De regeling bestaat uit 2 voorzieningen

  1. Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum.
  2. Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

Inkomensondersteuning voor levensonderhoud

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis een inkomen verwachten onder het sociaal minimum, kunnen om inkomensondersteuning vragen. Gehuwden en samenwonenden kunnen een aanvulling krijgen tot maximaal € 1.500 netto en alleenstaanden (vanaf 21 jaar) tot € 1.050 netto. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen. Het bedrag is een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Het is mogelijk om nog aanvragen met terugwerkende kracht in te dienen.

Voor vragen over de Tozo kunt u contact opnemen met Margreet van Drimmelen (info@vandrimmelenadvies.nl of telefonisch 06-12653139)

 

NOW: tegemoetkoming in loonkosten personeel

Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers vallen onder de NOW.

NOW 2.0 is niet meer aan te vragen. De regeling is onder de naam NOW 3 verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Enkele voorwaarden zijn aangepast. Met de simulatietool van UWV bereken je (schat je in) hoe hoog het definitieve bedrag wordt.

Subsidie voor het eerste tijdvak van de NOW 3 is met terugwerkende kracht vanaf 16 november aan te vragen bij het UWV. Op dit moment is de regeling dus gesloten.

Voor wie is deze regeling?

Deze NOW 3 is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. Vanaf januari gaat die drempel van 20% omzetverlies omhoog naar 30%. Weten of je aan de voorwaarden voldoet en aanspraak kunt maken? Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW.

Hoe doe ik een aanvraag?

UWV voert de NOW 3 uit vanaf 16 november. Je hebt straks voor de aanvraag geen eHerkenning nodig.

 

Margreet van Drimmelen.

Deel dit artikel