SDE+ 2017

Op 7 maart a.s. gaat de SDE+ 2017 regeling open voor een bijdrage in de investeringen in duurzame energie. Dit artikel is gericht op de investeringen in windenergie en fotovoltaïsche zonnepanelen (grootverbruikers).
Ingegaan wordt op de belangrijkste wijzigingen in 2017 t.o.v. 2016 en op het aantal ingediende en goedgekeurde aanvragen in 2016. Indien u een aanvraag in de vrije categorie wenst in te dienen, dan kunnen de aanvragen in 2016 mogelijk een bijdrage leveren in de keuze, die u maakt voor de hoogte van de aanvraag van de bijdrage.

Aanvragen in 2016.
In 2016 waren er 2 aanvraagperioden met elk 4 fasen. In tabel 1 en 2 is een overzicht van het aantal aanvragen per aanvraagperiode.

Tabel 1. Overzicht van de ingediende en goedgekeurde aanvragen in de 1ste aanvraagperiode SDE+ 2016. Budget x € 1.000,-. Cijfers zijn afgerond.

Tabel SDE

In fase 3 was het beschikbare budget, 4 miljard euro, volledig benut. De projecten met een hogere subsidieaanvraag van boven de 11,1 ct./kWh zijn afgewezen.
Het totale aangevraagde budget bedroeg 8,15 miljard euro.

Op basis van o.a. de forse overschrijding van het budget in de 1ste aanvraagperiode heeft Minister Kamp besloten om het budget voor de 2de aanvraagperiode te verhogen van 4 naar 5 miljard euro.
In de 2de aanvraagperiode is er echter voor € 11,5 miljard aan budget aangevraagd, het omslagpunt lag ook nu rond de 11 ct./ kWh en lag hiermee op ongeveer hetzelfde niveau als in de 1ste aanvraagperiode. In deze aanvraagperiode is er wel een veel groter aantal aanvragen voor zonnepanelen goedgekeurd. Het aandeel in het totale budget is ook veel groter geworden.

Tabel 2. Overzicht van de ingediende en goedgekeurde aanvragen in de 2de aanvraagperiode SDE+ 2016. Budget x € 1.000,-. Cijfers zijn afgerond.

Tabel SDE

Regeling in 2017.
In 2017 is de SDE+ 2017 op enkele punten aangepast. Dit betreft echter maar zeer beperkte aanpassingen. In tabel 3 zijn de belangrijke aanpassingen opgenomen. Er zijn opnieuw 2 aanvraagperioden vastgesteld, waarbij er voor elke periode een budget beschikbaar is van € 6 miljard, totaal dus € 12 miljard.

Minister Kamp heeft de fasen van de 1ste aanvraagperiode vastgelegd. Zie tabel 3. Er is 1 fase minder, met een fasebedrag van € 0,15 omdat deze fase in 2016 niet aan de orde is geweest vanwege de overschrijding van het budget. Ook in 2017 was de kans hierop reëel.

Tabel 3. Fasen in de 1stede aanvraagperiode 2017.

Tabel SDE

De data voor de aanvraag voor de 2de aanvraagperiode zijn nog niet bekend. Minister Kamp heeft aangegeven dat hij (of zijn opvolger?) dit voor 1 juni a.s. bekend zal maken. De verwachting is dat deze aanvraagperiode zal lopen van eind augustus tot in september 2017.

Basisbedrag, voorlopige correctiefactoren en basisprijs in 2017 voor windenergie en zonnepanelen.

De belangrijkste aanpassing in de regeling in 2017 is een verlaging van de basisbijdragen. In tabel 4 zijn deze bedragen opgenomen voor windenergie en zonnepanelen (investering > 15 kWp en > 3*80A). De oorzaak ligt in lagere turbineprijzen, een lagere rente en een lager rendement op eigen vermogen.
De looptijd voor beide categorieën blijft 15 jaar.

Tabel 4. Basisbedrag, basisprijs en het voorlopige correctiebedrag voor windenergie op land en fotovoltaïsche zonnepanelen in € per kWh.

Tabel SDE

Heeft u vragen of wenst u meer te weten over de SDE+ 2017 regeling dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Jan Withagen
Projectmanager windenergie.
tel: 0032477905480 of jan@withagenpena.com.

Deel dit artikel