Scheiding van registers tussen Taxaties en Makelaardij

Taxateurs zijn sinds vorig jaar aangesloten bij een nieuw opgericht register, de NRVT, een fusie van een drietal bestaande registers. Dit is de afkorting voor Nederlands Register voor Taxateurs. Binnen dit register is er een verdeling in expertise: een voor Wonen, een voor Bedrijfsmatig Vastgoed en een voor LAV: het Landelijk en Agrarisch Vastgoed. Als specialist voor het buitengebied heb ik mij ingeschreven in dit laatste register. Na anderhalf jaar draaien hebben er binnen de NRVT per 1 juli jl. wijzigingen plaats gehad. De statuten zijn gewijzigd, de regelgeving voor taxateurs zijn aangepast zodat deze dichter bij de praktijk staan.

De overige bestaande registers zijn inmiddels opgehouden te bestaan of hervormen zich tot registers voor makelaardij. Sinds jaren ben ik reeds aangesloten bij het SCVM. Dit register gaat zich vanaf 1 januari 2018 geheel toeleggen op de makelaardij.

De veranderingen zijn een gevolg van eisen die opgelegd worden door de overheid aan de financiële dienstverlening en inmiddels ook aan de vastgoedwereld. Als taxateur merk ik dat er door klanten steeds meer gericht gevraagd wordt naar de certificering.

Als klant heeft u de zekerheid dat de taxateur aan de strenge eisen van het register voldoet, er jaarlijks vele studie-uren aan het vakgebied worden besteed en er bij ieder ondertekend rapport ter controle een tweede taxateur is betrokken.

Rentmeesterskantoor Lokker
Cornelis Lokker

Deel dit artikel