Schaalvergroting; het antwoord op kostenbeheersing?

In veel vakbladen is te lezen dat schaalvergroting één van de manieren is om kostenstijgingen het hoofd te bieden. Logisch zou je zeggen. Kosten verdelen over meer hectares geeft lagere kosten per hectare. Is dit nu werkelijk zo?

Vanuit de agro adviseurs zuidwest worden vele studiegroepen begeleid in de akkerbouw. Een vast onderdeel hierin is de bedrijfsvergelijking. Doordat we dit al lange tijd doen kunnen we ontwikkelingen goed volgen. Eén van de conclusies is dat bij stijging van het aantal hectares de kosten per hectare niet dalen.

Wat kan de verklaring hiervoor zijn?

De gemiddelde oppervlakte van de deelnemende bedrijven is 120 ha.  Bij de circa 100 deelnemers zien we de oppervlakte gemiddeld elk jaar met 2% stijgen. De bouwplannen in de 4 groepen zijn vergelijkbaar. De bedrijven zijn ingedeeld in 4 groepen;

  1. < 80 ha
  2. 80-120 ha
  3. 120 -200 ha
  4. > 200 ha

Conclusie: Zowel in de teeltkosten (wat begrijpelijk is bij vergelijkbare bouwplannen) als vaste kosten zijn, op een kosten niveau van € 4400 euro per ha, de verschillen nihil. En andere conclusie is dat de omzet per ha vanaf 120 ha duidelijk stijgt.

Conclusies.

In de discussie met de deelnemers kwamen de volgende punten naar voren;

  1. Op grotere bedrijven wordt er meer geïnvesteerd in capaciteit (mechanisatie) wat ook een extra stuk luxe geeft.
  2. Op grotere bedrijven wordt er meer geïnvesteerd in opslag (kwaliteit) van de gebouwen. Denk aan mechanische koeling, kistenbewaring etc.
  3. De extra investeringen betalen zich terug door hogere omzetten. De hogere omzetten zien we met name terug bij de consumptieaardappelen. Bij mechanische koeling worden producten langer bewaard, wat een hogere prijs kan geven, terwijl kistenbewaring over het algemeen een betere kwaliteit te zien geeft. Dit resulteert in gemiddeld een hogere prijs voor de aardappelen tot 2 cent per kg.
  4. De fluctuaties in de akkerbouw zijn gigantisch. De trend die we zien over een reeks van 5 jaar, zien we versterkt terug bij de vergelijking tussen goede jaren (2015, 2016) en slechte jaren (2017). In slechte jaren wordt het verschil in omzet groter.

Bent u ook benieuwd hoe uw bedrijf scoort tov. uw collega’s, meld u via de site, aan voor een nieuwe studiegroep.

Jan Moggré (akkerbouw, 06-38 78 78 55).

Deel dit artikel