Samenwerking aan de keukentafel

Samenwerking aan de keukentafel

Waar het gezamenlijk exploiteren van agrarische bedrijven een aantal jaren geleden nog een zaak van ‘anderen’ was, is dit vaker een concreet gespreksonderwerp geworden aan menig keukentafel.

Waar willen we ons met ons bedrijf op richten? Is er wel of geen bedrijfsopvolger onder de kinderen? Of concreter gezegd: hoe praktiserend moet de potentiële bedrijfsopvolger zijn? Zomaar een greep uit de vragen die op dat moment ter tafel komen.

De doelstelling van een mogelijke toekomstige bedrijfsopvolging is veelal wel te onderscheiden. Bijvoorbeeld: het volgen van je ambities, het in stand houden van het familiebedrijf, het benutten van de fiscale mogelijkheden.

‘Samenwerking’ als mogelijk toekomstscenario komt ook vaak ter sprake, met of zonder mogelijke bedrijfsopvolging onder de eigen kinderen. Al is het om kennis en ervaringen te delen, risico’s te spreiden, rendabel(er) te exploiteren of de arbeidsbehoefte op het bedrijf in te vullen. Vele zaken dienen goed afgestemd te worden en verdienen nadrukkelijke aandacht.
Weet wat je eigen doel is in de samenwerking, waar je heen wilt met het bedrijf, wat de verwachtingen over en weer zijn en spreek dat ook naar elkaar uit. Zorg op het moment van aangaan van de samenwerking voor zowel goede korte als lange termijn afspraken, in voor- en tegenspoed. Dat ik het schriftelijk vastleggen daarvan absoluut adviseer, had u vast al van me verwacht.

Liesbeth Versluijs Advies & Coaching
M: 06 10981591
E: liesbethversluijs@gmail.com

Deel dit artikel