Samenwerkers of aankomende samenwerkers?

De laatste jaren zien we dat het aantal samenwerkers in de landbouw toeneemt: we kennen allemaal praktijkvoorbeelden van bedrijven ‘die alles op één hoop’ hebben gegooid’ en een gezamenlijke exploitatie kennen. Er zijn vele argumenten op te noemen die de toename verklaren, waaronder ook ‘gedeelde verantwoordelijkheid’, ‘vermindering van de kwetsbaarheid’, naast zakelijke punten. Welke argumenten er toe doen, bepalen de deelnemende ondernemers zelf! Uiteraard blijven er ook samenwerkingsvormen die minder ver gaan, zoals gezamenlijke werktuigen en machines, een gezamenlijke teelt, etc.

Als Agro Adviseurs Zuid West begeleiden we net als voorheen de diverse ‘zoektochten’ naar samenwerking, in welke vorm dan ook. Het voeren van de gezamenlijke gesprekken, inhoudelijke advisering, toepassen van wet- en regelgeving, opstellen samenwerkingsovereenkomsten, juridische toetsing, evaluaties. Wij faciliteren; aan u de uitdaging om met uw samenwerkingspartners er een goede invulling aan te geven!

Liesbeth Versluijs-Pons

Liesbeth Versluijs Advies & Coaching

M 06 10981591

E liesbethversluijs@gmail.com

Deel dit artikel