Rendementsverschillen in de landbouw

‘Een volledig inkomensverschil tussen het ene en het andere vergelijkbare bedrijf is meer regel dan uitzondering.’

Denkt u bij het horen van deze bewering ook: “ze zeggen het wel, maar de verschillen kunnen echt niet zo groot zijn als wordt beweerd”? Toch blijkt deze bewering wel te kloppen. In de studiegroepen die we begeleiden doen we jaarlijks aan bedrijfsvergelijking. Deze grote verschillen zien we hier ook. Hoe komt dat nu?

Ten eerste is er de keus van de ondernemer: ga je voor een hoog of laag kostenniveau op je bedrijf? Vaak is deze keus ingegeven door vele factoren. Lage kosten genereren over het algemeen lage omzetten en hoge kosten genereren hoge omzetten. Dit laatste is uiteraard ook noodzakelijk om alle kosten te dekken. Feit blijft dat zowel op de lage- als hoge kosten-bedrijven goede en minder goede resultaten worden gehaald.

Hoe ontstaan verschillen tussen bedrijven?
Hierbij spelen diverse factoren een rol. Grondsoort is er daar één van. Op bepaalde grondsoorten ben je beperkt in de keuze van de gewassen die je kunt telen. Dit heeft invloed op je financiële omzet en kan van invloed zijn op je financieel resultaat. Ook weersinvloeden spelen in toenemende mate een rol: heb je wel of niet te maken met zware buien of langdurige droogte? De verschillen binnen een regio zijn al groot.

Een hele belangrijke factor is de ondernemer zelf. Hij neemt alle beslissingen op het bedrijf: over het bouwplan, afzetstrategie etc., maar ook over de mate van de investeringen in zowel grond, gebouwen en machines. Hiermee bepaalt de ondernemer voor een groot deel het resultaat van zijn bedrijf. En zo verschillend als mensen zijn, zo verschillend zijn ook ondernemers: De ene ondernemer kiest voor maximale inzet en winst in/uit het bedrijf terwijl een ander andere prioriteiten kan hebben.

Financiële opbrengstverschillen
De echte grote verschillen ontstaan aan de omzet – opbrengstenkant. De verschillen aan de opbrengstenkant gaan dubbel zo hard dan aan de kostenkant. Vooral de verschillen bij “de vrije producten”. Als men bijv. kans ziet om aardappelen gemiddeld, over een periode van 10 jaar, voor 1 cent meer te verkopen (met een vergelijkbaar investeringsniveau) dan een collega, dan geeft dat op 10 ha een omzetverhoging van € 50.000,- te zien. Vaak zijn de verschillen tussen de verkoopprijzen veel groter. Ook hier zijn keuzes van de ondernemer, die gemaakt worden, bepalend: Speelt men op zekerheid, hoe groot is de bereidheid tot het nemen van risico’s aanwezig, zijn er voldoende financiële buffers binnen het bedrijf etc.?

U ziet: vele factoren bepalen de verschillen tussen de bedrijven. Maar u als ondernemer bepaalt voor een groot gedeelte uw eigen resultaat. Wees kritisch op uzelf en durf te veranderen indien resultaten niet aan de verwachtingen voldoen.

Heeft u hierover vragen; dan kunt u contact opnemen met Jan Moggré (akkerbouw, 06-38 78 78 55).

Deel dit artikel