Raad van State vernietigt de PAS

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de juridische houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (ECLI:NL:RVS:2019:1764). De Raad van State is duidelijk: het Programma Aanpak Stikstof mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt. Waarom niet? En hoe nu verder?

In de uitspraak van 29 mei 2019 heeft de Raad van State overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Justitie geconcludeerd dat het PAS niet voldoet aan de voorwaarde dat de positieve gevolgen van maatregelen die in het programma zijn opgenomen, vooraf vast moeten staan.

Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor Natura 2000-gebieden alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Dat is niet toegestaan. Het PAS mag daarom niet langer als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt.
De uitspraak van de Raad van State gaat echter nog verder dan dat. In de uitspraak wordt namelijk ook nog ingegaan op bijvoorbeeld PAS-meldingen voor activiteiten die onder de drempel- en grenswaarde blijven en op de vraag of het PAS al dan niet verbindend moet worden geacht.

Maar wat betekent dit nu allemaal voor de praktijk?


Het lijkt er op dat de bedrijven die beschikken over een onherroepelijke vergunning Wet Natuurbescherming goed zitten. Voor wie (nog) geen vergunning heeft, of wie kon volstaan met een melding of omdat de depositie onder de drempelwaarde kwam niets hoefde in te dienen is het op dit moment onduidelijk. Deze bedrijven zullen op enig moment een aanvraag moeten indienen. Hoe dat moet en welke gegevens moeten worden aangeleverd is onduidelijk.
De raad van State heeft ook uitgesproken dat beweiden (als onderdeel van de bedrijfsvoering) en bemesten vergunningplichtig is.
De provincies, die bevoegd gezag zijn voor de Wet Natuurbescherming, zijn druk in overleg met elkaar en met de minister om af te stemmen hoe nu verder.
Nu ook in de politiek duidelijk is geworden dat deze uitspraak grote gevolgen heeft voor de landbouw maar ook voor andere sectoren en grote projecten is de druk opgevoerd om met oplossingen komen.

Maar vooralsnog ligt de vergunningverlening stil. Door de koppeling met de omgevingsvergunning betekent dit ook dat een omgevingsvergunning nu alleen verleend kan worden als er geen toename is van stikstofdepositie. Het laatste bericht is dat in oktober er een aangepaste versie van Aerius beschikbaar komt. We gaan het zien of we daar weer verder mee kunnen.

Elly Brouwer, 
Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied, 
06 1700 52 41, 
Elly@brouweragrarischadvies.nl

Deel dit artikel