Pop3 subsidie voor fysieke investeringen tot 12 juli open!

Pop3 subsidie voor fysieke investeringen in Zeeland nog tot 12 juli open!

De provincie Zeeland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen – ‘water’ open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zijn punten toegekend. De rangschikking vindt plaats op basis van Zeeland nog het puntenaantal. Tot 12 juli is het mogelijk om aanvragen in te dienen.

Subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De subsidie moet minimaal € 10.000 bedragen. Dit betekent dat de subsidiabele kosten minimaal € 25.000 moeten bedragen. Het maximale subsidiebedrag is € 50.000.

Investeringslijst

De provincie heeft een investeringslijst opgesteld met investeringen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. De aanvraag mag betrekking hebben op meerdere investeringen. Met name watermanagement heeft de aandacht.

Informatie is te vinden op de site van de provincie Zeeland. https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3

Pop coördinator is Zeeland is Wouter de Bruijne.

Voor vragen of ondersteuning kunt u terecht bij Jan Moggré. Zie site agroadviseurszuidwest.nl

Jan Moggré (akkerbouw, 06-38 78 78 55).

Deel dit artikel