Planning Fosfaatrechten

De geproduceerde kg fosfaat van melkvee mag het aantal rechten in een jaar niet overschrijden. Dat vraagt om een zorgvuldige planning van fosfaatproductie.

Geproduceerde melk of geleverde melk?

Het fosfaatrechtenstelsel gaat bij de bepaling van de hoeveelheid fosfaatrechten uit van de hoeveelheid melk die in een kalenderjaar wordt geproduceerd. Een melkveehouder moet dan ook uitgaan van geproduceerde melk.

Bij de controle en handhaving zal voor deze gegevens in eerste instantie uitgegaan worden van de leveringsgegevens van de zuivelondernemingen. Indien er aanleiding is te vermoeden dat er meer is geproduceerd dan de geleverde melk kan aanvullend onderzoek worden gedaan.

Het overzicht van geleverde melk kan desgewenst worden gecorrigeerd voor leveringen rond de jaarwisselingen waarvan de productie in een ander jaar plaatsvond.

Nuka’s

Alle nuka’s van melkkoeien moeten tot 14 dagen worden meegeteld voor de fosfaatrechten. Een kalf ouder dan 14 dagen dat niet bestemd is om later melk-, kalf-, zoogkoe of fokstier te worden kun je in je administratiesysteem een andere diercode geven, die het best van toepassing is. Je kunt daarmee aantonen dat dit kalf niet hoeft te worden meegerekend voor de fosfaatrechten.

Een kalf van een zoogkoe dat bestemd is om later melk-, kalf-, of zoogkoe of fokstier voor de melkveehouderij te worden wordt vanaf dag 0 meegeteld voor de fosfaatrechten. Alle andere kalveren van een zoogkoe kun je in je administratiesysteem een andere diercode geven, die het best van toepassing is.

Handhaving bij overschrijding bedrijfsfosfaatplafond

De NVWA zal vanaf medio maart in nauwe samenwerking met RVO analyses gaan uitvoeren. Zij berekent de fosfaatproductie op basis van gegevens uit het I&R rundvee, melkleverantiegegevens van de zuivelondernemingen en andere bij RVO.nl geregistreerde data ten behoeve van de mestwetgeving en vergelijkt dit met het op het bedrijf rustend fosfaatrecht dat bij RVO is geregistreerd.

De minister wijst erop dat de NVWA de controle over 2018 niet alleen in 2019 kan doen maar dat deze ook in latere jaren nog kan plaatsvinden.

Als de NVWA bij controle een overtreding constateert, wordt een procesverbaal opgemaakt dat aan het Openbaar Ministerie wordt gestuurd. Het OM besluit dan of er een straf wordt opgelegd en bepaalt de hoogte daarvan.

Bram den Hollander

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel