Piketpaaltjes

Als er ‘grote’ stappen in het bedrijf gaan plaatsvinden is het belangrijk om zelf goed na te denken over wat u wilt en op de hoogte te zijn van wat de andere partijen willen. Met grote stappen denk ik bijvoorbeeld aan bedrijfsopvolging wat uiteindelijk ook voor een partij bedrijfsbeëindiging gaat inhouden.

Het is belangrijk dat u eerst zelf een aantal ‘piketpaaltjes’ uitzet: wat wilt u precies? Die piketpaaltjes kunnen verschillende aspecten betreffen, zowel in praktische zin, in sociale zin als in financiële zin, en zijn voor iedere situatie weer verschillend.
Dat geldt natuurlijk voor alle partijen die bij deze stap betrokken zijn.
Vervolgens is het belangrijk en kan het u helpen om uw vraag/situatie door te spreken met iemand die een helicopterview heeft en onafhankelijk is. Hij/zij kan u allen helpen om de piketpaaltjes helder te benoemen en te bepalen: wat vinden jullie gezamenlijk belangrijk?

Lijkt het gewenste pad gevonden te zijn met de piketpaaltjes, dan is het belangrijk om specialisten erbij te betrekken. Met de fiscale, financiële en juridische mogelijkheden die van toepassing kunnen zijn, kan het pad steeds duidelijker en helderder gemaakt worden.

Het is de uitdaging om uiteindelijk het pad te bewandelen, waar aan alle aspecten aandacht is besteed, deze zoveel mogelijk overeind gebleven zijn en tot zijn recht komen. Begin daarom eerst met uw eigen piketpaaltjes.

Liesbeth Versluijs
Liesbeth Versluijs Advies & Coaching
M 06 10981591

Deel dit artikel