Periode terinzagelegging PAS gestart

Van 10 januari 2015 tot en met 20 februari 2015 ligt het ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage.

U kunt in deze periode uw mening op het programma geven door een zienswijze in te dienen.
Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft alle documenten die de aanpak in de komende jaren beschrijven, gepubliceerd.

Gebiedsanalyses

U kunt de documenten raadplegen via deze link.

De komende tijd zijn er diverse informatiebijeenkomsten. Mis het niet! Vooral voor de veehouderij en glastuinbouw is de PAS van groot belang.

Elly Brouwer
06-17005241
elly@brouweragrarischadvies.nl

Deel dit artikel