PAS op 1 juli in werking

Bij brief van 14 april 2015 heeft staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over het programma aanpak stikstof. Alle provincies hebben ingestemd met het PAS-programma. In dit overleg zijn afspraken gemaakt over de implementatie van de PAS. Het programma zal op 15 juni worden vastgesteld en daarna op 1 juli in werking treden. Dat geldt ook voor de samenhangende wetgeving: de Wet wijziging Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof), het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof en de Regeling programmatische aanpak stikstof. Onderdeel van de afspraken is dat uiterlijk 15 december 2015 een eerste actualisatie plaatsvindt van AERIUS Monitor.

Elly Brouwer
06-17005241
Elly@brouweragrarischadvies.nl

Deel dit artikel