Wij staan sterk!

Onze kracht

Voorheen werkten we samen als collega’s. Nu werken we samen als zelfstandig ondernemers, ieder vanuit zijn eigen specialisme. Ieder van ons beschikt over jarenlange kennis en ervaring. Daarmee kunnen we u optimaal bijstaan in uw ondernemerschap.

Wilt u een specifiek advies? Betreffende specialist is u graag van dienst. Speelt er bij u op het bedrijf iets op meerdere terreinen van het ondernemerschap? Vanuit het brede pakket wat we met elkaar bieden, kunnen we u ook daarmee helpen.

Dat is de kracht van onze samenwerking.

Deel dit artikel

Laatste nieuws

Heeft u in 2019 een aantal betalingsrechten niet benut? Deze kunnen in 2020 vervallen indien u twee opeenvolgende jaren meer
In het stikstofdossier is en blijft er voorlopig nog veel onduidelijk. Wel zijn er een paar ontwikkelingen die op dit
Chloor IPC, de kiemremmer voor aardappelen, is met ingang van dit teeltseizoen verboden. Dit middel was zeer betrouwbaar en relatief
In veel vakbladen is te lezen dat schaalvergroting één van de manieren is om kostenstijgingen het hoofd te bieden. Logisch
Ontvangt u als ondernemer een sociale zekerheidsuitkering? Deze combinatie is mogelijk, maar u neemt als ondernemer wel een bijzondere positie
Stikstofdepostie op Stikstofgevoelige Natura2000 gebieden brengt sinds mei 2019 veel onduidelijkheid en onzekerheid voor de agrarische bedrijven. In de politiek
Deel dit artikel