Wij staan sterk!

Onze kracht

Voorheen werkten we samen als collega’s. Nu werken we samen als zelfstandig ondernemers, ieder vanuit zijn eigen specialisme. Ieder van ons beschikt over jarenlange kennis en ervaring. Daarmee kunnen we u optimaal bijstaan in uw ondernemerschap.

Wilt u een specifiek advies? Betreffende specialist is u graag van dienst. Speelt er bij u op het bedrijf iets op meerdere terreinen van het ondernemerschap? Vanuit het brede pakket wat we met elkaar bieden, kunnen we u ook daarmee helpen.

Dat is de kracht van onze samenwerking.

Deel dit artikel

Laatste nieuws

Vanaf 1 juli 2021 kunt u bij RVO niet meer inloggen met eHerkenning 1 (eH1). U logt dan in met
U kunt een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. In juli 2021 krijgt u dan al
Zoals inmiddels wel bekend moeten alle machines op het agrarisch bedrijf dit jaar geregistreerd worden bij het RDW. Registreren kan
Vanaf 1 januari 2021 is de bepaling van de fosfaattoestand van landbouwgrond gewijzigd. De fosfaattoestand van een perceel moet vanaf
Ben je belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning? Dan hoef je voorlopig niet meer eerst een zienswijze in te
Bovenstaande ligt op de formatie tafel en hoe dit gaat uitpakken is politiek, dus niet te voorzien. Momenteel is dit
Deel dit artikel