Wij staan sterk!

Onze kracht

Voorheen werkten we samen als collega’s. Nu werken we samen als zelfstandig ondernemers, ieder vanuit zijn eigen specialisme. Ieder van ons beschikt over jarenlange kennis en ervaring. Daarmee kunnen we u optimaal bijstaan in uw ondernemerschap.

Wilt u een specifiek advies? Betreffende specialist is u graag van dienst. Speelt er bij u op het bedrijf iets op meerdere terreinen van het ondernemerschap? Vanuit het brede pakket wat we met elkaar bieden, kunnen we u ook daarmee helpen.

Dat is de kracht van onze samenwerking.

Laatste nieuws

Fosfaatproductie melkkoeien
Fosfaatproductie melkkoeien gebaseerd op geproduceerde hoeveelheid melk Volgens de Meststoffenwet worden de excretieforfaits voor fosfaat en stikstof bepaald aan de
Verder lezen.
Zelfstandig onderneemster en zwanger
Ben je zelfstandig onderneemster en zwanger? Dan heb je waarschijnlijk recht op een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen, de zogenaamde ZEZ-uitkering. Je
Verder lezen.
Voorkom vervallen van betalingsrechten in 2020
Heeft u in 2019 een aantal betalingsrechten niet benut? Deze kunnen in 2020 vervallen indien u twee opeenvolgende jaren meer
Verder lezen.
Stikstof – januari 2020
In het stikstofdossier is en blijft er voorlopig nog veel onduidelijk. Wel zijn er een paar ontwikkelingen die op dit
Verder lezen.
Verbod op Chloor IPC
Chloor IPC, de kiemremmer voor aardappelen, is met ingang van dit teeltseizoen verboden. Dit middel was zeer betrouwbaar en relatief
Verder lezen.
Schaalvergroting; het antwoord op kostenbeheersing?
In veel vakbladen is te lezen dat schaalvergroting één van de manieren is om kostenstijgingen het hoofd te bieden. Logisch
Verder lezen.