Pachtwijzigingen (7)

Pachtwijzigingen (7)

Goed nieuws, dat er weer een minister van Landbouw, Natuur Voedselkwaliteit is met een nieuw te vormen departement, namelijk Carola Schouten van de Christen Unie. Ze heeft een landbouwachtergrond en haar partij staat voor goed rentmeesterschap van de aarde en heeft kritiek op de milieubelasting door de land- en tuinbouw en de partij streeft naar klimaat neutrale landbouw. Deze partij vindt verder dat de landbouw, als voedselproducent, een uitzonderingspositie verdient in het politieke beleid en is daarom voor het behoud van landbouwsubsidies en kritisch op handelsverdragen, die de positie van de Nederlandsche land- en tuinbouw onder druk kunnen zetten.

Er liggen veel zaken om aangepakt te worden, zoals onder andere het pachtstelsel, na het advies van de bemiddelaar Sicko Heldoorn, d.d. 3 juli 2017.

November 2017
Cornelis Lokker en Ronny Vette

Deel dit artikel