Pachtwijzigingen (4)

Per 1 juli a.s. is de nieuwe regionorm in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied gewijzigd in € 667,= per ha (dit was € 708,=). Dit komt doordat er met het vaststellen van de jaarlijks te herziene pachtprijzen in de berekeningen telkens een nieuw jaar bij komt en dan het oudste vervalt, in dit geval 2009 wat vervalt en 2014 dat is toegevoegd.

De pacht op de woning en gebouwen is verhoogd aan de hand van de toegenomen bouwkosten.

Dit is een vervolg op onze eerdere berichten en waarschijnlijk niet de laatste over wijzigingen in de pachtwet. Na het voorstel van Prof. Bruil hebben drie initiatiefnemers alle partijen bij elkaar gebracht en na een (deel)akkoord (Akkoord van Spelderholt) op 4 juli 2014 en daarna Spelderholt 2 en 3. Er werd wederom geen overeenstemming bereikt over de voorgestelde overgangsregeling voor de reguliere pachtovereenkomsten en beperkingen op de flexibele pachtvorm (koppeling van de pachtprijs met het opbrengend vermogen of volledig vrij in duur en prijs). De verpachters zijn het met elkaar eens, maar de pachters niet. Feitelijk moet de reguliere pacht de hoogste prijs opbrengen, omdat dit langdurig grondgebruik mogelijk maakt, terwijl momenteel in de markt juist de korte looptijden meer opbrengen en minder duurzaam grondgebruik leveren.

De initiatiefnemers hebben hun bevindingen gerapporteerd aan Staatsecretaris Van Dam en deze gaat in overleg met de betrokken partijen een bemiddelaar aanwijzen. Kortom de uitslag blijft voorlopig ongewis.

Oktober 2016
Cornelis Lokker en Ronny Vette

Deel dit artikel