Pachtwijzigingen (3)

Dit is een vervolg op Pachtwijzigingen 1 en 2 en waarschijnlijk niet de laatste.

Na een deelakkoord (Akkoord van Spelderholt) in 2014 en diverse overleggen, werd er geen overeenstemming bereikt over de voorgestelde overgangsregeling voor de reguliere pachtovereenkomsten en beperkingen op de flexibele pachtvorm (koppeling van de pachtprijs met het opbrengend vermogen of volledig vrij in duur en prijs).
Wel zijn alle betrokken partijen (FPG, BLHB, LTO en NAJK) erover eens dat een herziening van het huidige pachtstelsel nodig is.

Als er een akkoord was gekomen tussen de pachters en de verpachters organisaties, zou deze waarschijnlijk geheel worden overgenomen door de Staatssecretaris van Economische Zaken, Mevr. Sharon A.M. Dijksma en daarna worden voorgelegd aan de 2e en 1e Kamer. Nu sturen de organisaties hun bevinden aan de Staatssecretaris en deze kan alles laten zoals het is, of aan de hand van alle bevindingen zelf een voorstel tot wijziging(en) maken, kortom een gemiste kans van de organisaties, omdat ze nu niets meer in eigen hand hebben en politiek blijft altijd ongewis.

September 2015
Cornelis Lokker en Ronny Vette

Deel dit artikel