Pachtprijzen 2022

De nieuwe pachtnormen zijn weer bekend gemaakt. De normen gaan in op 1 juli 2022, in de praktijk betekent dit voor de pachter en verpachter dat de wijzigingen ingaan met ingang voor het eerstvolgende pachtjaar.

In het Zuidwestelijk akkerbouwgebied daalt de pacht met 23% van € 471,– naar € 365,– per ha.

De pachtregio Zuidwest Brabant daalt met 2% van € 856,– naar € 839,– per ha.

De bedrijfsgebouwen binnen de pacht stijgen komend jaar met 2,79%.

Cornelis Lokker
Ronny Vette

Deel dit artikel