Pachtprijzen 2021

In een brief gericht aan de Kamer heeft demissionair minister Carola Schouten toelichting gegeven ten aanzien van de nieuwe pachtnormen. De normen gaan in op 1 juli 2021, in de praktijk betekent dit voor de pachter en verpachter dat de wijzigingen ingaan met ingang voor het eerstvolgende pachtjaar.

In het Zuidwestelijk akkerbouw gebied stijgt de pacht met 25% van € 377,– naar € 471,– per ha.

De pachtregio Zuidwest Brabant stijgt met 12% van € 761,– naar € 856,– per ha.

De bedrijfsgebouwen binnen de pacht stijgen komend jaar met 2,44%

 

Cornelis Lokker en  Ronny Vette

pachtnormen 2021

Tabel 1 Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland

Pachtprijsgebied

Regionorm 2021

(euro/ha)

Regionorm 2020

(euro/ha)

Veranderpercentage (%)

Los bouw- en grasland

 

 

 

Bouwhoek en Hogeland

692

677

2

Veenkoloniën en Oldambt

387

451

-14

Noordelijk weidegebied

514

535

-4

Oostelijk veehouderijgebied

573

601

-5

Centraal veehouderijgebied

442

448

-1

IJsselmeerpolders

1.318

1.135

16

Westelijk Holland

413

464

-11

Waterland en Droogmakerijen

230

255

-10

Hollands/Utrechts weidegebied

639

714

-11

Rivierengebied

626

660

-5

Zuidwestelijk akkerbouwgebied

471

377

25

Zuidwest-Brabant

856

761

12

Zuidelijk veehouderijgebied

533

486

10

Zuid-Limburg

557

544

2

Tabel 2 Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los tuinland

Pachtprijsgebied

Regionorm 2021

(euro/ha)

Regionorm 2020

(euro/ha)

Veranderpercentage (%)

Los tuinland

 

 

 

Westelijk Holland

4.496

3.633

24

Rest van Nederland

3.024

2.646

14

Tabel 3 Hoogst toelaatbare pachtprijs (euro per hectare) bedrijfsgebouwen naar aard van het bedrijf

Aard van het bedrijf

Doelmatigheid

Nieuw

Zeer goed

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Akkerbouw

513

404

307

227

159

91

Melkvee

1.319

1.038

793

582

405

233

Overig

794

625

477

350

244

139

 

Bron: Wageningen Economic Research, Rapport 2021-045

 

 

Deel dit artikel