Pachtprijzen 2020

In een brief gericht aan de Kamer heeft minister Carola Schouten toelichting gegeven ten aanzien van de nieuwe pachtnormen. De normen gaan in op 1 juli 2020, in de praktijk betekent dit voor de pachter en verpachter dat de wijzigingen ingaan met ingang voor het eerstvolgende pachtjaar.

In de melkveegebieden zijn de normen omlaag, in de akkerbouwgebieden omhoog behoudens het noordoosten van het land.

In het Zuidwestelijk akkerbouw gebied stijgt de pacht met 20% van € 315,– naar € 377,– per ha.

De pachtregio Zuidwest Brabant daalt met 1% naar € 761,– per ha.

De bedrijfsgebouwen binnen de pacht stijgen komend jaar met 2,19%

Cornelis Lokker en Ronny Vette

Deel dit artikel